Vaccineren op maat

HondenEr zijn al langere tijd discussies over de noodzaak van jaarlijks vaccineren van honden. Onderzoek heeft uitgewezen dat honden niet elk jaar de zogeheten ‘grote cocktailenting’ nodig hebben. Voor hondenziekte (distemper), besmettelijke leverziekte (hepatitis) en parvo hoeft maar één keer per drie jaar gevaccineerd te worden.  Echter is uit experimentele studies gebleken dat de bescherming tegen hondenziekte, hepatitis en parvo soms zelfs langer is dan drie jaar.

Let op: Voor de ziekte van Weil (leptospirose) moet wel elk jaar gevaccineerd worden.

Bij Kliniek voor Gezelschapsdieren Heerlen wordt ‘vaccineren op maat’ al jaren toegepast. Dit betekend dat wij niet zomaar elk jaar de ‘grote cocktail’ vaccineren. Wij passen de vaccinatie aan aan de leeftijd en leefomstandigheden van uw hond. Vanaf nu kunnen we dit echter nog nauwkeuriger. Om te weten of uw hond nog voldoende bescherming heeft tegen hondenziekte, hepatitis en parvo is er een sneltest ontwikkeld. Deze test kan de antistoffen in het bloed bepalen. Dit heet de Vaccicheck.

Vaccicheck titerbepaling:

De Vaccicheck is een sneltest van ongeveer 21 minuten.We hebben enkele druppels bloed van uw hond nodig. De test kan in het bloed van uw hond de antistoffen meten tegen parvo, hondenziekte en hepatitis. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw hond. Als de titer hoog genoeg is, is de vaccinatie tegen de drie virusziektes niet nodig. Zo wordt uw huisdier niet onnodig gevaccineerd. De betrouwbaarheid van de test is zeer goed.

Voor welke honden is de Vaccicheck:

De vaccicheck is zinvol voor dieren die overgevoelig reageren op een vaccinatie, voor oude honden, zieke honden en honden waar de voorgeschiedenis van vaccinatie niet bekend is. Verder is de test geschikt voor alle gevallen waarin u zo min mogelijk wilt vaccineren en toch wilt zorgen voor voldoende immuniteit en bescherming van uw hond.

Niet vaccineren:

Vaccinatie check productenNiet vaccineren is geen optie. Helaas zien we nog steeds uitbraken van ziektes zoals Parvo. Dit is zeer besmettelijk en loopt helaas vaak af met sterfte. Dit leed had gemakkelijk voorkomen kunnen worden. Zorg dat u geen spijt krijgt als u uw huisdier helemaal niet laat vaccineren, geef uw huisdier de zorg en bescherming die deze nodig heeft.

Hoe werkt het?

Bij de geplande vaccinatie van uw hond tegen de ziekte van Weil wordt uw hond natuurlijk helemaal nagekeken. Indien het nodig is te vaccineren tegen de drie bovengenoemde virusziekten kunnen wij een beetje bloed afnemen om de titer te bepalen indien de eigenaar dit op prijs stelt. Mocht na de test blijken dat uw hond nog voldoende beschermd is tegen de virusziekten wordt alleen de vaccinatie tegen de ziekte van Weil herhaald. Afhankelijk van de uitslag van de titer bepaling kan deze na één of meerdere jaren herhaald worden. Indien blijkt dat de bescherming onvoldoende is wordt de ‘grote cocktail’ erbij gevaccineerd. Als de hond dan gevaccineerd wordt tegen Parvo, hondenziekte en hepatitis adviseren we de test pas weer op zijn vroegst drie jaar later te herhalen.